Plaatje bij het artikel van OBS De Haarschool

Algemene informatie

De taken van een ouderraad bestaan onder anderen het uit behartigen van belangen van de kinderen en de ouders, informatie-uitwisseling, vaststellen, beheren en innen van de vrijwillige ouderbijdrage, bevorderen dat ouders (onderwijs)ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten en het organiseren van activiteiten. Deze activiteiten zijn onder andere de kerstviering, de paasviering, hulp bij de sinterklaasviering en hulp bij informatie- en contactavonden.

De ouderraad vergadert over het algemeen 8 keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen  (waarbij de schooldirecteur en één van de teamleden ook altijd aanwezig zijn) komen verschillende onderwerpen aan de orde; er worden zaken besproken over de dagelijkse gang van zaken op school en zaken waarover ouders de OR-leden aanspreken, er wordt gekeken naar de activiteiten welke georganiseerd moeten worden en waarbij de hulp van de OR nodig is.

Indien u meer informatie wenst over de MR of de OR kunt u altijd contact opnemen met één van de leden en natuurlijk bent u vrij onze vergaderingen bij te wonen.

Leden OR

Gerda Brands (voorzitter)
Diane Vrugteveen
Maud Kers
Anneke Haijtink
Jodie Kappert
Patricia Wansink
Renate Mols
Tom Kruisdijk
Annemarie Rensen
Marja Ten Veen
Sascha Jansen (contactpersoon team)

Deel deze pagina: