Levensbeschouwing

Humanistische vorming, godsdienstige vorming in combinatie met burgerschapsvorming en filosoferen.
In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben wij gekozen voor de methode ‘Heb ’t lef’. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het openbaar onderwijs en heeft als doel kinderen zowel humanistisch, godsdienstig en als burger te onderwijzen. Kinderen krijgen hierdoor kennis van verschillende geloofsovertuigingen, waarnaast een volledige lijn voor burgerschapsvorming wordt aangeboden. Door middel van deze methode zal hier op thematische wijze aandacht aan worden besteed.