Ons onderwijs

OBS de Haarschool is een basisschool voor openbaar onderwijs.

In OBS de Haarschool ontwikkelen wij ons als lerende organisatie. We leren door van en met elkaar te leren, in plaats van enkel te organiseren. Hierdoor creëren we diepgang in de zoektocht, waarom we doen wat we doen en maken hierin voor ons onderwijs de juiste keuzes.

Zoals ieder mens gezien wil worden, proberen wij ieder kind te zien, waardoor we in kunnen spelen op de behoefte van ieder kind.

Een lerende organisatie kan niet zonder samenwerking met iedereen in de directe omgeving van het kind. We zien ouders als partners: samen bouwen we aan een leerzame, duurzame en creatieve ontwikkeling. Tevens zien wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om die reden werken we samen met verschillende zorginstanties in onze omgeving. We zien onszelf als, èn zijn het centrale middelpunt in de wijk.