Werken in de groep

Onze school werkt in 8 opeenvolgende groepen. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 bieden we kinderen zoveel mogelijk een doorgaande leerlijn aan, zodat continuïteit in ontwikkeling gewaarborgd is.

Groep 1 en 2

In deze groep ligt het accent op de voorbereiding voor het lezen, taal en rekenen. Daarnaast krijgt het sociale en emotionele component veel aandacht. Kinderen moeten zich veilig voelen in de groep. Er worden dus veel groepsactiviteiten georganiseerd en er wordt veel samen gespeeld. Spelenderwijs maken de kinderen hier kennis met de Engelse taal. Tot en met groep 8 zal dit steeds uitgebreider worden, zodat kinderen goed voorbereid onze school verlaten.

Het spelen lijkt geheel vrijblijvend, maar is wel degelijk gericht op het leren. Zo hebben we veel ontwikkelingsmaterialen in school die gericht zijn op communicatie, woordenschatontwikkeling, voorbereidend lezen en -rekenen. Er wordt in thema’s gewerkt, zodat kinderen ook daadwerkelijk beleven wat er geleerd moet worden. Bijvoorbeeld: Het thema is ‘prinsen en prinsessen’. De opdracht is: Bouw een kasteel; het mag niet omvallen; als het buiten regent word je in het kasteel niet nat!

Kinderen gaan vervolgens aan de slag om een kasteel te bouwen. Hun denkvermogen wordt aangesproken en vervolgens wordt er getest of aan de opdracht is voldaan. Hoe spannend is het dat je in je eigen kasteel mag zitten, de juf laat het regenen en je mag ontdekken of het dak waterdicht is.

Groep 3

De nadruk in deze groep ligt op het aanvankelijk lezen en rekenen. Voor kinderen en ouders is het iedere keer weer fantastisch om te ontdekken hoe snel deze ontwikkeling in dit schooljaar gaat!

Groep 4

In deze groep volgt de lastige overgang naar het echte lezen en rekenen. Verder is er veel aandacht voor spelling en grammatica. Het onderwijs wordt minder voor gestructureerd en het tempo wordt opgevoerd. Dit wordt vaak ervaren als een echte hobbel. Zijn kinderen deze hobbel voorbij, dan gaan ze als een speer.

Groep 5

Kinderen lezen nu complexere verhalen, de vraagstukken bij taal en rekenen worden moeilijker en de regels bij spelling belangrijker. Er wordt een start gemaakt met wereld oriënterende vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wetenschap en techniek.

Groep 6

Spelling en grammatica blijven belangrijk. Het begrijpend lezen wordt goed geoefend en bij rekenen komen voor het eerst breuken en staartdelingen aan bod.

In dit leerjaar gaat uw kind voor het eerst een echte spreekbeurt houden. Het leren presenteren is hierin belangrijk.

Groep 7

Dit jaar wordt vaak beschouwd als het moeilijkste jaar binnen het basisonderwijs. Alles komt samen:

Begrijpend lezen, zinsontleding, spelling, oppervlakteberekeningen, procenten, inhoudsberekeningen, et cetera. Het jaar wordt afgesloten met de advieswijzer (IEP). Dit is voor ons een bewuste keuze, omdat deze toets naast al het geleerde ook de motivatie en werkaanpak van kinderen meet. Het jaar wordt afgesloten met een voorlopig adviesgesprek, waar in samenspraak met ouders en kind wordt gekeken naar het mogelijk vervolg in het voortgezet onderwijs.

Groep 8

Een bijzonder jaar. Kinderen ontwikkelen zich en de eerste puberverschijnselen dienen zich aan. Tevens kan groep 8 worden gezien als een jaar vol herhaling. Aan de hand van het voorlopig adviesgesprek wordt met ieder kind gekeken waar nog verbeterpunten liggen om het doel te behalen. Het jaar wordt afgesloten met een bindend advies en de centrale eindtoets (IEP).